Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 januari 2017

Na de Oliebollen

Het begin van een nieuw jaar is altijd een goed moment om de balans op te maken. Terugkijken op wat 2016 gebracht heeft en vooruitkijken naar wat 2017 gaat brengen. Best is volgens D66 nog steeds een gemeente waar het goed werken en toeven is. Wij hebben geen probleem zoals in Oirschot of in Eindhoven, waar sterk op de bibliotheken bezuinigd wordt. Ook zitten we niet met toestanden zoals in Almere, waar even geen geld meer was voor de jeugdzorg. We hobbelen niet van bestuurlijke crisis naar bestuurlijke crisis, zoals in Nuenen. En bij onze supermarkten staat geen treitervlogger die overlastgevende jongeren filmt. In Best kennen we gelukkig een relatief rustige situatie, iets wat zeker niet vanzelfsprekend is.

Veel gebeurd in 2016

Terugblikkend constateert D66 dat er in Best het afgelopen jaar in politieke zin veel is gebeurd. Wie kijkt naar de dossiers waar we als gemeenteraad besluiten over hebben genomen, komt tot een respectabel rijtje. Om er een paar te noemen: we hebben een besluit genomen over de Culturele Hotspot. We hebben een knoop doorgehakt over het afsluiten van de Hoofdstraat en over de openstelling van de parkeergarage Molenveste. Ook hebben we een traject gestart voor sociale woningbouw aan de Molenstraat.  We hebben een nieuwe detailhandelsvisie en een nieuwe cultuurnota vastgesteld.

We hebben stappen gezet in de Bestse visie op Dienstverlening. We hebben ’t Tejaterke een aanvullende financiële impuls gegeven. De reparatie van ‘de Mol’ is naar tevredenheid afgehandeld. Ook hebben we, met goede input van bewoners uit de Leeuwerik, een prima traject met besluitvorming doorlopen over de nieuwe inzamelmethode van huishoudelijk afval.

Het kan altijd beter

Natuurlijk kunnen dingen beter. Het komt nog regelmatig voor dat we veel tijd kwijt zijn met gepraat op de vierkante millimeter. Ook is de besluitvorming over een extra lening en/of subsidie voor ’t Tejaterke niet handig gegaan. Dat had slagvaardiger gekund. Maar gelukkig zijn dit uitzonderingen.

Hoe gaat D66 de uitdagingen van 2017 te lijf? De filosoof Karl Popper heeft eens gezegd: optimisme is een plicht voor elke politicus. Ook Alexander Pechtold geeft in zijn onlangs verschenen boek ‘Optimist in de Politiek’ aan hoe belangrijk het is om problemen en uitdagingen vanuit een positieve houding te benaderen.

Optimisten in de politiek

Er is in Best veel om trots te zijn, maar er zijn natuurlijk nog steeds zaken die verbeterd kunnen worden. Die zaken samen op een positieve manier aanpakken, is volgens ons de beste manier om tot resultaten te komen. Daarom zal de D66-fractie ook in 2017 de uitdagingen voor Best op een open, constructieve en positieve wijze aanpakken. Wij blijven optimisten in de politiek!