Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 maart 2017

Woonvisie aangenomen, nu snel actie!

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart is de Woonvisie voor Best aangenomen. Ook D66 is ermee akkoord gegaan, maar vindt wel dat er nu snel garen op de klos moet komen. De Woonvisie bevat immers nog geen concrete uitvoeringsplannen. Wat D66 betreft komen die er snel, want het is hoog tijd dat we de woningvoorraad in Best afstemmen op mensen die nu onvoldoende bediend worden. Dat zijn met name senioren, jongeren, kwetsbare jongvolwassenen, starters op de woningmarkt, huurders die aangewezen zijn op de vrije sector en statushouders. In de uitvoeringsplannen komt te staan wat de gemeente voor deze groepen gaat doen, op welke plekken dat gebeurt en met wat voor huizen.

Naast aandacht voor de genoemde doelgroepen heeft de gemeenteraad nog andere belangrijke punten benoemd. Dit zijn onder meer duurzaamheid, doorstroming bevorderen, scheefwonen waar mogelijk tegengaan, betaalbaarheid en het transformeren van grote gebouwen tot kleinere wooneenheden.

Niet mauwen maar bouwen

Namens D66 pleitte Pieter Meeuwis voor minder vage beleidsnota’s. “Best Duurzaam heeft het gehad over ‘niet mauwen maar bouwen’ en Jan Schaefer zou zeggen ‘in geouwehoer kun je niet wonen’. Wij hopen van harte dat er nog deze collegeperiode een uitvoeringsprogramma aan de raad aangeboden wordt”, zo betoogde hij.

D66 vroeg ook, en niet voor het eerst, aandacht voor de onduidelijkheid rondom de aantal woningen die Best mag bouwen. De provincie heeft, in ieder geval voorlopig, een stokje gestoken voor het bestemmingsplan Aarle. Aan de andere kant bouwt Eindhoven zoveel nieuwe huizen dat het erop lijkt dat eerdere regionale bouwafspraken (per gemeente) geen waarde meer hebben. En dan zit Best ook nog met de zogenaamde bouwclaims, waardoor bij nieuwbouwprojecten de projectontwikkelaars de touwtjes in handen hebben. Zij bepalen wat voor soort huizen ze gaan bouwen. Pieter Meeuwis riep de projectontwikkelaars op om, mede op basis van de nieuwe Woonvisie, hun afspraken bij te stellen naar nieuwe woonbehoeften.

Huisvesten statushouders

De Woonvisie heeft een relatie met het huisvestingsplan Statushouders, dat de gemeenteraad binnenkort hoopt te ontvangen. D66 is benieuwd naar de haalbaarheid van de drie oplossingsrichtingen die eerder in het plan van aanpak zijn benoemd: 1. in panden van de gemeente (zoals De Wig, muziekschool, schoolwoningen), 2. in panden van particulieren of bedrijfspanden, 3. op bestaande nieuwbouwlocaties.

D66 wil graag dat de 250 statushouders zo goed mogelijk verspreid worden, want dit bevordert de integratie. Dus mensen niet op een kluitje zetten. Laten we een voorbeeld nemen aan Eindhoven, waar ze dit prima voor elkaar hebben gekregen: in 2016 zijn daar 661 statushouders geplaatst, dat zijn er zelfs meer dan Eindhoven tot taak had. De meerderheid van de mensen was alleenstaand en zijn in gewone woningen terecht gekomen; hiervoor waren dus geen speciale bouwprojecten nodig.