Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 oktober 2017

Een bijzondere blik op Best

Wat betekent het om in een rolstoel, of als slechtziende of slechthorende je te bewegen door het centrum van Best? In de Week van de Toegankelijkheid nodigde het Gehandicaptenplatform onder andere raadsleden en burgerleden uit om dit te ervaren. En dus probeerden ook wij in een rolstoel winkels binnen te komen, liepen we ‘geblinddoekt’ net niet tegen reclameborden aan en kregen we door oordopjes een indruk van de stille wereld van slechthorenden.

Voor ons was deze bijzondere blik op Best een indrukwekkende belevenis. Dat hoorden we ook van andere raads- en burgerleden en de wethouders die meededen. Het was ook een ervaring waar we iets mee kunnen én moeten. Ondanks dat we in Best al veel zaken goed doen, niet in het minst door de vasthoudendheid van het Gehandicaptenplatform, kan het zeker nog beter. Want we willen toch dat iedereen volop mee doet, ook als je een beperking hebt? Een inclusieve samenleving, noemen we dat deftig. Wil je dat bereiken, dan is het nodig om woorden om te zetten in daden.

Tijdens de rondgang door het centrum, aangevuld door de verhalen van onze begeleiders, kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. Zo zijn er nog winkels met te hoge drempels. Dit is eenvoudig te verhelpen. Een dankbare opgave waar winkeliers én gemeente hun steentje aan kunnen bijdragen. Daarnaast staan reclameborden nogal eens in de weg. Hierover bestaan duidelijke regels en het is aan de winkeliers om die op te volgen. Maar als blijkt dat dit keer op keer niet gebeurt, dan moet de gemeente optreden.

Een ander punt waarop werd gewezen, is de slechte zichtbaarheid van de trappen van het gemeentehuis. Met een speciale bril op konden wij dat zelf ‘zien’. Daar is iets aan te doen. En ja, misschien past het aanbrengen van markering niet helemaal in de ‘beeldkwaliteit’, in onze ogen mag dat nooit de belangrijkste afweging zijn. Wat D66 betreft is de gemeente er voor de inwoners, niet voor mooie plaatjes.

Wij vinden dat iedereen volop moet kunnen meedoen én moet kunnen genieten van ons alsmaar fraaier wordende centrum. Jammer dat er geen gemeenteambtenaren zich voor de tour hadden aangemeld, want juist het zelf beleven laat je voelen hoeveel een aanpassing kan betekenen. Gelukkig waren er wel drie wethouders van de partij. Zij zijn vast geïnspireerd geraakt om de ervaren tekortkomingen snel te verhelpen. En als D66 houden we natuurlijk de vinger aan de pols!

José van der Waerden, gemeenteraadslid 

Marius Ekamp, burgerlid