Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 februari 2018

Steun voor uitbreidingsplan Best Zoo en scherpere openingstijden horeca

Na meer dan 10 jaar praten is er nu eindelijk een plan om de Groene Poort in de Vleut te realiseren, met financiële steun van de provincie.

D66 is positief over de uitbreiding van Best Zoo, een natuurspeeltuin met dierenweides en de samenwerking met het Brabants Landschap. Dit is een mooie versterking van de recreatiefuncties van Best en de goede uitbreiding van wandelen, fietsen en dieren in het Groene Woud.

We zijn verheugd dat ondernemer Jos Nooren gaat investeren en hopen dat vele bezoekers van flora en fauna gaan genieten in de Groene Poort en wellicht ook nog in Best een hapje gaan eten of gaan winkelen.

D66 had aanvankelijk nog enige aarzelingen over de wijze waarop de horeca in het bestemmingsplan was geregeld. Maar tijdens de voorbereidende raadsavond op 22 januari zegden wethouder Van Schuppen en zijn ambtelijk team toe opnieuw te kijken naar de openingstijden van de horeca. Om zo te waarborgen dat horeca ondersteunend moet blijven aan dagrecreatie in de natuur. Vervolgens diende D66 op 5 februari, tijdens de gemeenteraadsvergadering, samen met Best Open, een aanpassingsvoorstel in. Het doel hiervan was de openingstijden van de horeca aan te laten sluiten bij dagrecreatie, dus tot maximaal 22.00 uur. De meerderheid van de raad steunde deze aanpassing.