Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

10 punten die we in Best voor elkaar willen krijgen!

1. BOUWEN VOOR IEDEREEN
We gaan bouwen voor álle doelgroepen. In het bijzonder de bouw bevorderen van huurwoningen nét boven de sociale huurgrens. Niet alleen focussen op projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, maar ook aandacht schenken aan gezamenlijke initiatieven van particulieren.


2. HERONTWIKKELING STATIONSGEBIED
We zetten de komende periode in op de herontwikkeling van het stationsgebied, samen met private partijen zoals Tapijtcentrum Nederland.


3. VERDUURZAMEN WONINGEN
Samen met marktpartijen inwoners die willen investeren in hun eigen woning,  maar daarbij financiering nodig hebben, helpen met startersleningen, blijversleningen of duurzaamheidsleningen.


4. VERBETEREN INKOOP JEUGDZORG
 Samen met de regiogemeenten de inkoop van jeugdzorg anders organiseren. Daarmee creëren we meer mogelijkheden om zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig te maken en om te sturen op kwaliteit.


5. NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL EN RESTAFVALLOOS BEST
Samen met inwoners, ondernemers en partners in de regio, Best energieneutraal en (rest)afvalloos maken.


6. VERBETEREN WOONKLIMAAT
Door het tegengaan van verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof, door bijvoorbeeld maximaal 100 km op de snelwegen rondom Best.


7. VERSTERKEN DEMOCRATISCHE LEGITIMERING VAN REGIONALE SAMENWERKING
Samen met de regiogemeenten, maar voorlopig wel als zelfstandige gemeente, de regionale samenwerking en de democratische legitimering binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) versterken.


8. SCHOOLZWEMMEN IN BEST
Samen met scholen een plan maken om schoolzwemmen te herintroduceren in Best. Dit is belangrijk voor de veiligheid en voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.


9. VERRUIMEN BUURTBUDGETTEN EN INVOEREN RIGHT TO CHALLENGE
We verruimen de buurtbudgetten en voeren het Right to Challenge in. Bewoners kunnen d.m.v. het Right to Challenge aangeven dat zij bepaalde (bestaande) publieke taken willen overnemen van de gemeente.


10. BUURTHUISKAMERS ONDERSTEUNEN
Mogelijkheid tot ontmoeten van elkaar op buurtniveau via buurthuiskamers in Best.