Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Zorgen D66 over groei Airport

Lijsttrekker KlaasJan van Hees schreef onlangs een artikel in Groeiend Best over de groeiende zorg van D66 over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. De volledige tekst staat hieronder.

Meer vliegtuigen bedreiging voor milieu en leefomgeving Best

D66 Best maakt zich ernstig zorgen over de toenemende bedreiging van milieu en leefomgeving in Zuid-Oost Brabant door de plannen en lobby voor enorme groei van vliegverkeer naar en van Eindhoven Airport. Tot 2020 ligt het plafond voor Eindhoven Airport op 43.000 vliegbewegingen per jaar maar nu zijn er scenario’s bekend geworden om te groeien naar 100.000. De kansen die de voorstanders van groei zien, nu Lelystad en Schiphol onder druk, baren zorgen. D66 beseft dat Den Haag gaat over de ruimte die Eindhoven Airport de komende jaren krijgt, maar wil dat gemeenten uit de regio aan de overlegtafel over het vliegveld harde afspraken maken over reductie van geluidsoverlast, luchtvervuiling en autoverkeer richting vliegveld. In plaats van extreme groei toe te laten.

D66 ziet de noodzaak van een vliegveld in de Brainport regio maar is kritisch en ongerust over de overlast voor inwoners en het (leef)klimaat. Het is volgens de fractie in Best veel zinvoller vol in te zetten op snelle en effectieve treinverbindingen met omringende landen. Onze inzet is: geen extra overlast door vliegbewegingen en geen nachtvluchten tussen 11.00 en 7.00 uur.