Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

Duurzame afvalscheiding: makkelijker gezegd dan gedaan

Op 5 maart hebben we in de gemeenteraad ons nieuwe afvalinzamelingsysteem tussentijds geëvalueerd. Wethouder Peet van de Loo wilde de raad, zoals ze had beloofd, nog vóór de verkiezingen informeren over de voorlopige resultaten. Een moedige actie, zoals de ChristenUnie opmerkte. Immers, het onderwerp raakt veel inwoners en in deze tijd loop je dan het risico dat de inhoud ondergesneeuwd raakt door gespierde verkiezingstaal.

Op de evaluatie, uitgevoerd door een gespecialiseerde externe deskundige, viel inhoudelijk niet zoveel af te dingen. Tot nu toe zijn de resultaten heel positief, zeker als je kijkt naar de ambitie die onze gehele raad in 2012 heeft uitgesproken: Best afvalloos maken. Daar hebben we samen goede stappen in gemaakt, aldus de deskundige. Hij liet zien dat, als we op de huidige voet doorgaan, ons restafval daalt van gemiddeld 198 kilo per persoon per jaar naar slechts 75 kilo.

Onze in Best gekozen combinatie van bron- en nascheiding draagt zeker bij aan het afvalloos maken van Best. De aanpak levert volgens de externe deskundige voorlopig nog steeds aanzienlijk betere resultaten op dan een combinatie waar meer nadruk wordt gelegd op nascheiding.  Bovendien, heeft u de ontwikkelingen hierover in Eindhoven gevolgd?  Daar moet de gemeente voor € 75 miljoen garant staan voor een nieuwe nascheidingsinstallatie voordat er nog maar één spa in de grond is gegaan. D66 wil onze inwoners zulke risico’s niet aandoen.

Jammer aan de discussie was dat wij het gevoel kregen dat een aantal partijen even vergeten was dat we in 2012 sámen, raadsbreed, die stevige duurzaamheidsambities hebben uitgesproken. Wat ons betreft: wie een ambitie uitspreekt, moet die ook waarmaken. Het is deze wethouder te prijzen dat zij, nadat er vele jaren alleen over gepraat is, de koe bij de horens heeft gevat.

Waar we het onszelf als Best moeilijk mee gemaakt hebben, zijn de vele inzamelkeuzes voor onze inwoners. Iets waar we als raad,  mede op basis van de proef in De Leeuwerik, zelf op hebben aangedrongen. Dat maakte de invoering van het nieuwe systeem ingewikkeld. Bij die invoeringsproblemen en -probleempjes werd uitgebreid stilgestaan. Zo’n grote verandering is makkelijker gezegd dan gedaan en brengt in elke gemeente kinderziektes mee, aldus de deskundige. Vervelend maar helaas normaal, net als de vele vragen en reacties van inwoners. De wethouder gaf aan hier oog en oor voor te hebben en naar oplossingen te zoeken. Verschillende stappen zijn al gezet en zo blijven de gemeente en het bedrijf Baetsen samen de afvalinzameling optimaliseren.

Vooral communicatie moet beter, is wat we horen van kritische Bestenaren. Dat kunnen wij alleen maar beamen. Bij een grote verandering kun je nooit genoeg communiceren. Wij allemaal hebben geworsteld met ophaalschema’s en met wat-moet-in-welke-bak dilemma’s. Het is voor iedereen wennen, maar laten we niet vergeten dat we met elkaar voor een mega-opgave stonden. Maar het resultaat is er naar, van 198 kg restafval naar 75 kg is niet niets. Daarmee doet Best het beter dan de omliggende gemeentes,  en hebben we met elkaar écht meters gemaakt. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!

Een belangrijke vraag van de raad was: hoe kunnen we voorkomen dat inwoners afhaken? Daarbij werd de bal, in de ogen van D66, wat makkelijk bij ambtenaren en de wethouder gelegd. We hebben als raad zélf onze duurzaamheidsambities bepaald. We hebben als raad, na een uitgebreide discussie, zelf voor deze afvalinzamelingsmethode gekozen. Het is onze plicht als raad om zelf kritisch te zijn en verbeterpunten te zoeken. Maar het is ook onze taak om als raad achter de genomen besluiten te staan, aan u uit te leggen wat de gevolgen zijn en bij te sturen waar dat nodig is. Wij als D66 zullen dat, zoals u van ons gewend bent, blijven doen.