Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Waarom zoveel geld voor aanpassen gemeentehuis?

Op maandag 12 maart was de laatste raadsvergadering van deze gemeenteraad. Op 21 maart zijn er verkiezingen en D66 hoopt natuurlijk dat u in groten getale uw stem gaat uitbrengen. Maar eerst moest de raad nog een besluit nemen over twee voorstellen om de werkomgeving in het gemeentehuis duurzaam op te knappen. Voor de ‘Klimaattechnische revitalisering van het gemeentehuis’ werd 1,2 miljoen euro gevraagd. Een pilot voor de ‘Bouwkundige revitalisering van het gemeentehuis’ zou 500.00 euro kosten. Het ging dus om heel veel gemeenschapsgeld waar je ook een heleboel andere mooie dingen voor Best mee zou kunnen doen.

De raad had eerder al in de voorbereidende sessie veel vragen. Daarom ontvingen we, pas vijf dagen vóór de raadsvergadering, ter aanvulling zo’n 250 pagina’s extra leesvoer. Het was nog een hele klus om dat door te spitten, maar eenmaal alles gelezen leek het D66 beter om deze onderwerpen van de agenda te halen en later te behandelen. Andere fracties gingen hier helaas niet in mee.

Een belangrijk argument van het college om 1,2 miljoen uit te trekken voor klimaattechnische aanpassingen was dat er nu niet aan Arbonormen wordt voldaan. Bij de 250 pagina’s zaten ook rapporten met informatie over metingen in relatie tot de Arbonormen. Maar in geen enkel rapport stond dat die normen overschreden worden. Wel werd voorgesteld om nader onderzoek te doen. Onze vragen hierover werden door de wethouder weggewoven. Volgens hem waren de opstellers van de rapporten niet bekend met eerdere metingen, uit 2007. Was dat wel zo geweest, dan hadden ze andere conclusies getrokken. Vreemd, want in één rapport staat wel degelijk een verwijzing naar die metingen uit 2007.

Een ander punt was de financiële onderbouwing. Voor de ‘klimaattechnische revitalisering’ was € 1,2 miljoen begroot. Uit de gedetailleerde stukken konden wij niet verder komen dan zo’n € 750.000,- aan kosten. Ook daarop volgde een bijzonder antwoord van de wethouder. Er was een aanvullende raming gemaakt en die kwam blijkbaar op € 1,2 miljoen uit. Maar als je al een gedetailleerde onderbouwing hebt, waarom dan opnieuw een raming maken?

De meeste andere partijen maakten zich niet zo druk over die kosten. In het kader van goed werkgeverschap moest dit traject doorgaan. Natuurlijk vindt ook D66 goede werkomstandigheden belangrijk en we zijn zeker niet tegen noodzakelijke investeringen. Maar is het nodig dat “de klimaatinstallatie voorziet in individueel gestuurde warmte of koude”, zoals het raadsvoorstel vermeldde? Oftewel: elke ambtenaar z’n eigen werktemperatuur. Wil je daar zonder een deugdelijke financiële onderbouwing € 1,2 miljoen voor uitgeven? En waarom dit haastwerk? Vragen die wat ons betreft zeer onbevredigend beantwoord zijn. D66 heeft daarom tegengestemd. Ook omdat D66 risico’s ziet in het ontkoppelen van de klimaatinstallatie en de  toekomstige bouwkundige veranderingen. Wij zijn bang dat er straks extra geld bij moet om de nieuwe ventilatie- en aircosystemen weer aan te passen aan interne verbouwingen. Zulke trajecten kun je beter samen in één keer oppakken.

Die bouwkundige aanpassingen kwamen terug in het raadsvoorstel over de pilot ‘Bouwkundige revitalisering van het gemeentehuis’. Het leek over minder geld te gaan, maar dat was slechts schijn. In het voorstel stond tussen neus en lippen door dat het vervolg van de pilot tussen de 5 en 7 miljoen euro zou kosten. Gelukkig was dit, eveneens slecht onderbouwde, voorstel de meeste partijen te dol. Alleen Best Open, de ChristenUnie en de VVD konden zich hierin vinden. De verwachting is nu dat er in de nieuwe raadsperiode een nieuw voorstel komt om het gemeentehuis intern te verbouwen. Terwijl het klimaatsysteem dan al aangepast is…..

Al met al betreuren wij dat de raad niet de ruimte heeft genomen om na te gaan of voor die ‘klimaattechnische revitalisering’ echt € 1,2 miljoen nodig is. In onze ogen werd daardoor de laatste raadsvergadering een wel erg dure afsluiting van deze raadsperiode.

atuurlijk dat u in groten getale uw stem gaat uitbrengen. Maar eerst moest de raad nog een besluit nemen over twee voorstellen om de werkomgeving in het gemeentehuis duurzaam op te knappen. Voor de ‘Klimaattechnische revitalisering van het gemeentehuis’ werd 1,2 miljoen euro gevraagd. Een pilot voor de ‘Bouwkundige revitalisering van het gemeentehuis’ zou 500.00 euro kosten. Het ging dus om heel veel gemeenschapsgeld waar je ook een heleboel andere mooie dingen voor Best mee zou kunnen doen.

De raad had eerder al in de voorbereidende sessie veel vragen. Daarom ontvingen we, pas vijf dagen vóór de raadsvergadering, ter aanvulling zo’n 250 pagina’s extra leesvoer. Het was nog een hele klus om dat door te spitten, maar eenmaal alles gelezen leek het D66 beter om deze onderwerpen van de agenda te halen en later te behandelen. Andere fracties gingen hier helaas niet in mee.

Een belangrijk argument van het college om 1,2 miljoen uit te trekken voor klimaattechnische aanpassingen was dat er nu niet aan Arbonormen wordt voldaan. Bij de 250 pagina’s zaten ook rapporten met informatie over metingen in relatie tot de Arbonormen. Maar in geen enkel rapport stond dat die normen overschreden worden. Wel werd voorgesteld om nader onderzoek te doen. Onze vragen hierover werden door de wethouder weggewoven. Volgens hem waren de opstellers van de rapporten niet bekend met eerdere metingen, uit 2007. Was dat wel zo geweest, dan hadden ze andere conclusies getrokken. Vreemd, want in één rapport staat wel degelijk een verwijzing naar die metingen uit 2007.

Een ander punt was de financiële onderbouwing. Voor de ‘klimaattechnische revitalisering’ was € 1,2 miljoen begroot. Uit de gedetailleerde stukken konden wij niet verder komen dan zo’n € 750.000,- aan kosten. Ook daarop volgde een bijzonder antwoord van de wethouder. Er was een aanvullende raming gemaakt en die kwam blijkbaar op € 1,2 miljoen uit. Maar als je al een gedetailleerde onderbouwing hebt, waarom dan opnieuw een raming maken?

De meeste andere partijen maakten zich niet zo druk over die kosten. In het kader van goed werkgeverschap moest dit traject doorgaan. Natuurlijk vindt ook D66 goede werkomstandigheden belangrijk en we zijn zeker niet tegen noodzakelijke investeringen. Maar is het nodig dat “de klimaatinstallatie voorziet in individueel gestuurde warmte of koude”, zoals het raadsvoorstel vermeldde? Oftewel: elke ambtenaar z’n eigen werktemperatuur. Wil je daar zonder een deugdelijke financiële onderbouwing € 1,2 miljoen voor uitgeven? En waarom dit haastwerk? Vragen die wat ons betreft zeer onbevredigend beantwoord zijn. D66 heeft daarom tegengestemd. Ook omdat D66 risico’s ziet in het ontkoppelen van de klimaatinstallatie en de  toekomstige bouwkundige veranderingen. Wij zijn bang dat er straks extra geld bij moet om de nieuwe ventilatie- en aircosystemen weer aan te passen aan interne verbouwingen. Zulke trajecten kun je beter samen in één keer oppakken.

Die bouwkundige aanpassingen kwamen terug in het raadsvoorstel over de pilot ‘Bouwkundige revitalisering van het gemeentehuis’. Het leek over minder geld te gaan, maar dat was slechts schijn. In het voorstel stond tussen neus en lippen door dat het vervolg van de pilot tussen de 5 en 7 miljoen euro zou kosten. Gelukkig was dit, eveneens slecht onderbouwde, voorstel de meeste partijen te dol. Alleen Best Open, de ChristenUnie en de VVD konden zich hierin vinden. De verwachting is nu dat er in de nieuwe raadsperiode een nieuw voorstel komt om het gemeentehuis intern te verbouwen. Terwijl het klimaatsysteem dan al aangepast is…..

Al met al betreuren wij dat de raad niet de ruimte heeft genomen om na te gaan of voor die ‘klimaattechnische revitalisering’ echt € 1,2 miljoen nodig is. In onze ogen werd daardoor de laatste raadsvergadering een wel erg dure afsluiting van deze raadsperiode.