Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2021

Brainportlijn: Wethouder zegt toe zich er sterk voor te gaan maken

D66 Heeft in de Raadsvergadering kenbaar gemaakt dat ze vindt dat het college beter haar best moet doen voor hoogwaardig openbaar vervoer. 

D66 wil dat het college van Best invloedrijk partner wordt in de regio. Niet aan de zijlijn staan en onderzoeken afwachten maar op de bres springen voor de Bestse positie in Brainport. Brainport Development, gemeenten en de provincie hebben plannen voor de aanleg van de ‘Brainportlijn’. Dit is hoogwaardig, zelfrijdend busvervoer om toplocaties in de Brainportregio te verbinden met duurzaam openbaar vervoer. In de plannen is te zien dat de route moet gaan lopen vanaf Eindhoven airport via de Brainport industrie campus over de A58 naar de A2 en dan naar station Best. De aansluiting van het station in Best behoort nu nog tot ‘een mogelijkheid’.

Raadslid Marius Ekamp(D66) stelt een andere route voor. Vanaf Eindhoven airport langs de Brainport industrie campus(BIC) en vervolgens langs de Philips Healthcare campus richting het station in Best. Ekamp: “We moeten zorgen dat het laatste grote productiebedrijf van Philips In Brainport behouden blijft en verder kan groeien met innovatie en werkgelegenheid”. Ekamp wil dat het college in samenwerking met Bestse bedrijven een krachtige lobby op touw zet om Bestse toplocaties te verbinden met goed openbaar vervoer. “Hoe kan het dat een van de belangrijke campussen in Brainport niet meegenomen wordt? Als de Brainportlijn een paar honderd meter doorgetrokken wordt, komt hij van BIC naar de Philips Healthcare Campus”

D66 voelde verantwoordelijk wethouder Dijkhof (VVD) tijdens de raadsvergadering stevig aan de tand over de inzet van het college. Raadslid Ekamp: “Het college is blijkbaar bezig met ‘bestuurlijk aandacht geven’ aan de mogelijkheden omtrent de aansluiting van toplocaties in Best. In 2020 en nu weer opnieuw. We krijgen de indruk dat er niet goed geluisterd wordt naar Best. Blijkbaar lobbyen andere gemeenten of bedrijventerreinen beter. We merken weinig van publiciteit, samenwerking met bedrijfsleven, worden we wel gehoord in Eindhoven en den Bosch?”

De wethouder gaf in haar reactie aan op alle mogelijke manieren de belangen van Best onder het voetlicht te brengen. Ook wordt de aansluiting van het station Best op de Brainportlijn inmiddels omarmt door Eindhoven.  De wethouder zegt toe samen met bedrijven zich sterk te maken voor betere bereikbaarheid van Beste bedrijventerreinen.

Wethouder Dijkhoff benoemde overigens dat het nog lang niet zeker is dat de Brainportlijn er komt. Het plan van gemeenten, Brainport development en de provincie is door een eerste selectieronde van het kabinet gekomen. Met het plan is ruim 1 miljard euro gemoeid. Met het plan wil de lokale overheid aanspraak maken op een gedeelte van de 20 miljard die beschikbaar is in het nationaal groeifonds.