Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Willem Slijper

Fractievoorzitter

Even voorstellen: fractievoorzitter Jan Willem Slijper

“Sinds 2000 woon ik met mijn vrouw Renske in Best. Wij hebben drie kinderen, die inmiddels uitgevlogen zijn. In het dagelijks leven werk ik als projectmanager bij de Rabobank. In mijn schaarse vrijetijd speel ik saxofoon.

Ik zit sinds 2010 voor D66 in de gemeenteraad van Best. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in mijn directe leefomgeving. D66 is de partij die bij me past. Sociaal-liberaal, en voor mij betekent dit dat je – zoals dat zo mooi heet – het individu als uitgangspunt neemt van je handelen. Maar wel met het besef dat je als individu deel uitmaakt van de samenleving. Want alleen redden we het niet, of in ieder geval minder goed dan samen. Daarom kan iemand die een steuntje in de rug nodig heeft, op D66 rekenen. Een steuntje dat erop gericht is om weer op eigen benen te kunnen staan.

Waar ik me ook sterk voor maak, is zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Je kunt het immers maar een keer uitgeven. Als raadslid heb je daar een stem in. En vanuit de D66-gedachte vind ik dat je als gemeente díe dingen moet doen of faciliteren, die anders niet voor elkaar komen. Als mensen het samen zelf kunnen, laat ze dat dan vooral doen. Waarbij je als gemeente soms een beetje kunt helpen om over de eerste hobbels heen te komen.”