Steun ons en help Nederland vooruit

KlaasJan van Hees

Raadslid en fractievoorzitter

46 jaar

Even voorstellen: raadslid KlaasJan van Hees

“Geboren in 1975 in Eindhoven groeide ik in die gemeente op, ging er naar school en studeerde (cum laude) af aan de Design Academy Eindhoven. Sinds 1996 woon en werk ik als ontwerper in Best. Ik ben actief bezig met cultuur, kunst, design, muziek en theater. Daar ligt ook mijn werk in onze regio, elders in Nederland en in andere Europese landen. Ik werk in Best in mijn eigen studio in het buitengebied.

Vanaf mijn 18e jaar stem ik op D66 en sinds 2009 ben ik lid van onze partij. Ik koos en kies nog steeds voor D66 omdat de partij vrijwel volledig verwoordt wat ik zie als mijn maatschappelijke idealen en doelstellingen, en de potentie heeft die te realiseren.

Ik werd in 2010 raadslid, nadat ik had ontdekt dat onze plaatselijke D66-leden goede, slimme en betrokken mensen zijn, met de juiste instelling om veel voor Best en de regio te kunnen betekenen. Met hen wilde ik graag samenwerken en daar een bijdrage aan leveren. Inmiddels zit ik in mijn tweede periode in de gemeenteraad, waarbij ik ook enkele jaren lid was van het presidium (de agendacommissie van de raad).

Ik ben trots op Best, een kleine maar sterke gemeente binnen Brainport, die te bieden heeft waar ik gehecht aan ben. Ik zie onze gemeente als een belangrijke schakel in Brainport, een vestigingsplaats voor industrie en bedrijvigheid en tegelijkertijd hoeder van een groen buitengebied. Best biedt (agrarische) ondernemers mogelijkheden en ruimte en houdt daarbij rekening met natuur en milieu.

Samen met partijgenoten in onze gemeente wil ik werken aan het realiseren van de doelstellingen die we gaan opstellen in het verkiezingsprogramma. Mijn belangrijkste thema’s zijn: transparantie, integriteit, milieu, goede scholen en een pro-actief ondernemersklimaat ten behoeve van werkgelegenheid. Tot slot stimuleer ik graag dat gemeente en inwoners zich richten op een stevige positie in Brainport en het versterken van de regionale samenwerking.”

 

Meer van KlaasJan van Hees