Steun ons en help Nederland vooruit

Marius Ekamp

burgerlid

Best

“Ik ben Marius Ekamp, 22 jaar, geboren in Eindhoven en opgegroeid in Best. Ruim een jaar geleden ben ik afgestudeerd voor mijn opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Met ingang van het studiejaar 2017-2018 start ik aan de Universiteit van Tilburg met de master ‘public governance’.

Zoals je hieruit waarschijnlijk al hebt opgemaakt, ligt mijn interesse in het bijzonder in het politiek & maatschappelijk vakgebied.

Naast mijn studie ben ik werkzaam als beleidsmedewerker voor de ‘gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM’ (= ambtelijk apparaat van de ambtelijk gefuseerde gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). In mijn werk adviseer ik de colleges over het taakveld ‘jeugdhulp’, dat sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Verder ben ik in mijn vrije tijd vrijwilliger bij Scouting Frama in Best en heb ik het afgelopen jaar de masterclass van D66 gevolgd.

De afgelopen twee jaar ben ik als burgerraadslid in Best betrokken bij de fractie van D66, waarbij ik me vooral toegelegd heb op het sociaal domein. Het mooie van burgerraadslid zijn, is dat je vanaf dag één volledig betrokken wordt bij alle dossiers. Zo proef je niet alleen aan het raadswerk maar kun je je ook – als je dat wilt – voorbereiden op het raadslidmaatschap.

Bekwame gemeentebestuurders worden steeds belangrijker. Er liggen immers meer grote taken bij de gemeente, in het bijzonder in het sociaal domein. Denk aan jeugdzorg, werk(participatie), passend onderwijs, enz.

De komende jaren wil ik het beleid op deze thema’s verstevigen met onze sociaal-liberale visie. De mogelijkheid om jezelf te ontplooien moet bovenaan blijven staan. Zelf heb ik altijd veel kansen gehad in Best en die wil ik graag doorgeven aan toekomstige generaties. Ik ben klaar voor het raadslidmaatschap!”

Wilt u met mij in contact komen? Mail naar marius.ekamp@live.nl. Of bel: 06-28085480.

Meer van Marius Ekamp