Steun ons en help Nederland vooruit

Peet van de Loo

Lid D66

De afgelopen jaren heb ik als wethouder namens D66 vooral het thema duurzaamheid in brede zin in Best verder op de kaart gezet. Dit betekent dat Best nu, samen met de regio, concrete stappen zet om energieneutraal en afvalloos te worden. Ook houdt dit in dat onze bedrijfsterreinen en winkelcentra toekomstbestendig worden (her)ontwikkeld en we ons duurzamer kunnen verplaatsen. Daarnaast krijgen meer mensen de kans om in onze samenleving mee te doen, met en zonder betaald werk. Duurzaamheid betreft immers een goede balans tussen de 3 P’s van People, Planet, Profit (oftewel de 3 M’s van Mens, Milieu en Middelen).

Ik heb mij hiervoor in de afgelopen vier jaar graag ingezet, binnen Best en binnen de regio. En vaak met veel mensen samen. Want samen bereik je meer. Uiteraard betekent dit nu ook een andere manier van werken vanuit het gemeentehuis, niet alleen digitaal, maar ook aan telefoon en balie. Dit vanuit onze visie: ‘graag en op maat’.

Iets heel anders, maar fijn om te kunnen melden: onze gemeente is er met de plaatsing van enkele nieuwe kunstwerken ook nog een beetje mooier op geworden. Graag blijf ik me dan ook inzetten voor Best, het liefst opnieuw vanuit de rol als wethouder.

Peet van de Loo is op 2 juni 2014 benoemd en geïnstalleerd als wethouder. Daarvoor werkte zij als gemeentesecretaris van Sint-Oedenrode. Haar wethoudersportefeuille bevat de volgende onderwerpen: economie/arbeidsmarkt, duurzaamheid, bewonersparticipatie en integrale wijkontwikkeling, kunst, werk en inkomen (incl. Participatiewet), mobiliteit, gemeentelijke dienstverlening, vermindering regeldruk.

Meer van Peet van de Loo