Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Aanstelling wethouders

Dinsdag 22 mei 2018 hebben we afscheid genomen van het oude college van de gemeenteraad van Best. De nieuwe wethouders van Best zijn achtereenvolgend geïnstalleerd. De fractie van D66 Best heeft om een eerste termijn verzocht en het onderstaande betoog gevoerd in de raad. 

Mijnheer de voorzitter,

Het is mooi om te constateren dat de trend, die D66 vier jaar geleden heeft ingezet door met een wethouder van ‘buiten’ te komen, is overgenomen en dat er nu zelfs twée ‘nieuwkomers’ zijn. Beste bestuurskandidaten: we hopen dat jullie -net zoals ‘onze’ Peet van de Loo- snel volwaardig deel zullen uitmaken van de Beste samenleving. Wie weet komt het voltallige college over vier jaar wel van buiten en laten we daarmee zien dat we een open en vernieuwende gemeente zijn.

Voorzitter, de gang van zaken bij deze formatie roept bij D66 evenwel enkele vragen op.Allereerst: Voor D66 blijft de keuze om met deze vier partijen een college te vormen een niet logische keuze. Dat spraken we eerder al uit in deze raadszaal. Er was een goed werkbaar college mogelijk met 3 partijen en het lijkt er op dat er voor een ruimere marge is gekozen voor het geval het mis mocht gaan er dan tóch verder geregeerd kan worden. Is dat de verklaring?

Een andere vraag voor D66 is de volgorde: aan ons worden vier wethouderskandidaten gepresenteerd terwijl er nog geen beleidsakkoord en nog geen beleidsplan voor de komende jaren bekend is. Vier acteurs, maar nog geen stuk dat zal worden gespeeld. Het doet me denken aan het door Luigi Pirandello in 1921 geschreven toneelstuk:

“Sei personaggi in cerca d’autore”

(Sei personaggi in tscherka d’aoetore)

-zes personages op zoek naar een auteur? Dat toneelstuk verloopt niet zo voorspoedig. Hoe zal het “stuk-“ aflopen in Best?

Verder valt ons ook op dat er weliswaar een keurige verdeling is gemaakt in het aantal voltijds uren. Alle wethouders dezelfde 0.75vte, Maar dat weerspiegeld toch niet echt de verkiezingsuitslag. Je zou verwachten dat de zwaarste lasten bij de sterkste schouders terecht zouden komen. Dat de VVD echt zou laten zien dat ze het verschil kunnen maken op de grote financiële probleem-dossiers, te weten die in het sociale domein.  Maar die uitdaging laat de VVD kennelijk liever over aan het CDA?

Maar, voorzitter, onduidelijke keuzes of niet: het blijft een keuze-voorstel waarover we vanavond moeten beslissen. Stellen we deze kandidaten aan als wethouder?

In het formateurs rapport werd uitdrukkelijk gewezen op chemie. De chemie tussen de wethouders onderling en de chemie tussen het college en de raad. We hebben begrepen dat het met de chemie tussen de wethouders wel goed zit. Dat is prettig om te weten. Wij hopen echter dat het met de chemie tussen wethouders en raad ook goed gaat komen. Maar dát zal de tijd moeten gaan uitwijzen. Hoe zullen ze handen en voeten geven aan een beleidsakkoord dat er nog niet is? In hoe verre geven ze de ruimte aan de raad? We weten het nog niet. Hier past de klassieke opmerking bij: “The proof of the pudding is in the eating”.

Gepubliceerd op 28-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018