Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66: verantwoordelijkheid nemen door niet mee te stemmen

Een steunfonds voor ‘startende ondernemers die van vitaal belang zijn voor het Bestse voorzieningenniveau’. Een nobel beleidsvoornemen echter wie er wat langer over nadenkt zal erkennen dat deze passage paradoxaal is. Hieronder leest u ons betoog waarmee nog duidelijker wordt waarom wij hiermee niet hebben ingestemd.

“Het zal de aanwezig hier en diegene die de beraadslagingen over dit onderwerp eerder hebben gevolgd niet verbazen dat wij kritisch zijn ten aanzien van het voorstel ‘krediet steunfonds startende ondernemingen Best Corona maatregelen’. Die titel van het raadsbesluit dekt de lading niet. Na de afgelopen weken drie verschillende versies te hebben ontvangen vanuit het college hebben wij niet het vertrouwen dat deze materie door het college adequaat kan worden opgepakt, laat staan worden uitgevoerd. Na iedere kritische vergadering kregen we een nieuwe versie en we zijn dan nu dus bij versie drie aanbeland, we hebben na enig aandringen een lijstje ontvangen van ondernemers die momenteel in beeld zijn die gebruik willen maken van de regeling, en er zijn schriftelijke vragen van het CDA beantwoord. Dat alles overziend zien wij niet in waar ons lokaal voorzieningenniveau in gevaar komt. De economie draait weer als nooit te voren. De cafés zitten weer (te) vol en verschillende kapperszaken die we spraken hebben de afgelopen tijd alleen maar overuren gedraaid. Wij geloven er in dat de markt en ondernemerschap de geschetste problematiek kan oplossen. Samen met de maatregelen die de landelijke overheid nam, neemt en nog gaat nemen! Omdat het college in beantwoording op vragen zelf schrijft dat er terughoudend moet worden omgegaan met financiering door een gemeente omdat zij zelf niet dezelfde expertise hebben als een bank én er juridische risico’s zijn gelet op precedent werking zullen wij tegen dit raadsbesluit stemmen.”

KlaasJan van Hees
Fractievoorzitter D66 Best

Gepubliceerd op 13-07-2021 - Laatst gewijzigd op 13-07-2021