Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66: voorstel gemeentehuis niet behandelrijp

Op 12 juli jl. heeft de Raad van Best ingestemd met ‘scenario 3b’, het college verzoeken om nieuwbouw van het gemeentehuis aan de andere kant van het dorpsplein verder uit te werken. D66 vind het voorstel niet behandelrijp. In deze publicatie leest u ons standpunt.

D66 is voor het samengaan van Bestwijzer en de gemeentelijke organisatie. Laten we dat voorop stellen en we zien daar dan ook geen enkel afbreukrisico in zoals in het raadsvoorstel geformuleerd. We zien geen angst voor een weeskind constructie zoals door het college verwoord in een voorgaande sessie. We zien volwassen organisaties die op een moderne manier zich samen verder willen ontwikkelen ten dienste van de Bestse gemeenschap.

Tot zover Samen Gaan waar wij voor zijn.

Op pagina 5 van het raadsvoorstel onder het kopje ‘participatie’ kunnen we lezen:

In deze huidige technische fase (opstellen Pve) was er geen sprake van inwonersparticipatie.”

Laten we dit even goed op ons in laten werken!

Vinden we als gemeenteraad van Best een besluit om te gaan kiezen voor een investering van miljoenen euro’s, een plek aan te wijzen en te kiezen voor een nieuw gemeentehuis een “technische” fase?

D66 vindt dat geen technische fase. Maar een fase waarin je juist met heel Best in gesprek moet. Niet na dat besluit. Maar juist vóór dat besluit. Dat heet mensen meenemen en laten mee denken om tot de beste keuze te komen. Samen opgaan met inwoners, ondernemers en misschien ook wel ontwikkelaars.

Drie weken geleden zaten we in de raadszaal waarin ik mijn collega raadsleden vroeg of ze dit raadsbesluit behandelrijp vonden. Wij vonden als enige aanwezig dat het niet behandelrijp was, daarom stelde we ook die vraag. Na afloop van die vergadering werd er vanuit het college toch ineens een extra sessie voor de raad voorgesteld, waar de raadsfracties erg veel behoefte aan bleken te hebben. Een technische toelichting die in eerste instantie in beslotenheid gegeven zou worden en na aanleiding van vragen vanuit de raad toch openbaar heeft plaats gevonden. Een vreemde gang van zaken naar de mening van D66, het was dus toch niet behandelrijp.

Er zijn ons inziens verkeerde uitgangspunten geformuleerd in de plannen, denk al alleen maar aan het uitgangspunt parkeren op maaiveld. Er is verstrekt geen rekening gehouden met de ruimtelijke inpassing en de financiën zijn zeer ongewis. Wij gaan ervan uit de het kostenplaatje uiteindelijk heel wat hoger zal uitpakken dan datgene wat ons nu wordt voorgehouden.

Wij stelden twee weken geleden voor om de stukken terug te geven aan het college met het verzoek om er met een inspirerender en breder verhaal mee terug te komen na het zomer reces. Waarbij de focus meer op de Bestenaren komt te liggen en wat de Bestenaren er aan hebben. Er liggen zeker kansen. Maar we zien het graag voordat wij ons fiat geven en in een tunnel terecht komen waar we niet meer uitgeraken. Een verhaal dat meer extern georiënteerd is dan intern. Niet alleen ingestoken als werkgever maar als bestuurders van de gemeente Best.

Gepubliceerd op 13-07-2021 - Laatst gewijzigd op 13-07-2021