Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 tegen versobering kunstcommissie

Het college heeft voorgesteld de adviescommissie beeldende kunst af te schaffen. In plaats daarvan gaat het college samenwerken met ‘Kunstloc’. Wij betreuren het dat is gekozen voor een verschraling op het gebied van kunst in de openbare ruimte.  Lees ons gehele betoog op deze pagina.

Hier in Best hebben we kunst in de openbare ruimte dat het dorp een gezicht geeft zoals onze mol en bijvoorbeeld de Klomp. Daar zijn we  trots op! We hebben in de commissie gemerkt dat de waarde van kunst in de openbare ruimte door het college en de Raad wordt ingezien. Tijdens de sessies in maart en de afgelopen weken is ons ook duidelijk geworden dat een meerderheid van de fracties voor het voorliggende voorstel is. Kunst in de openbare ruimte staat daarin niet ter discussie. Echter;

Het gevaar met dit voorstel is, is dat kunst in de openbare ruimte verder van de mensen af komt te staan. Een betrokken Bestse kunst commissie met eventuele expertise vanuit Kunstloc wanneer nodig had naar ons idee synergie kunnen betekenen. Als tweede voorzitter is 10- duizend euro per jaar of 40- duizend euro per 4 jaar een arbitrair en zonder subsidies of aanvullende financiering vanuit de Raad mogelijk snel ontoereikend. Dat maakt het kwetsbaar. De opmerking in het voorstel dat altijd meer geld kan worden aangevraagd als nodig’ vinden we sympathiek maar geeft op dat moment discussie. Subsidie krijgen is niet het ‘waarom’ je kunst plaatst. Het gaat erom dat je als Raad vindt wat kunst in de openbare ruimte je waard is. Dat is wat ons betreft een Bestse commissie en meer reële uitgangspunten qua budget.
Wij stemmen om deze redenen dan ook tegen het voorstel.

 

 

Gepubliceerd op 03-11-2020 - Laatst gewijzigd op 17-01-2021