Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standpunten D66 bij begroting 2021 e.v.

Op de eerste plaats willen wij onze dank uitspreken naar wethouder en ambtenaren voor het opstellen van deze begroting. Het zal extra lastig zijn geweest om in deze tijden, vaak op afstand vermoed ik tot zo’n gedegen product te komen. Het resultaat is er niks minder op geworden.

Wij willen ons in ons betoog richten op een drietal punten:

Ten eerste; Als D66 zijn we van mening dat we er alles aan moeten doen om de dienstverlening en het vrijwilligersleven van de gemeente net zo sterk te houden als voor de corona crisis. Want; als we dat voor elkaar krijgen dan hebben we het in deze tijd fantastisch gedaan. Het gaat niet altijd om alleen ons eigenhuishoudboekje. Kijk om ons heen!

In de commissie hebben we vernomen dat de wethouder een uitvraag heeft gedaan bij verschillende stichtingen en maakt op dit moment de balans op. Wij zouden graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten. Want die resultaten geven pas echt een goed beeld of dat wat we nu ramen voor cultuur, sport en vrije tijd wel voldoende is. Het subsidiebeleid is er niet royaler op geworden door de jaren, het uitgangspunt is namelijk al jaren dat partners vooral hun eigen broek op moeten houden. Dat wordt in deze tijd echt heel erg lastig. Misschien vallen wel barinkomsten van verenigingen bijna volledig weg, acties die een vereniging houdt zoals markten of bijeenkomsten, optredens, verlies van leden en de vraag of het wel redelijk is om in deze tijd contributie te heffen voor de volle pond? Onze begroting laat geen euro meer ruimte dan voorgaande jaren. Voorzitter, wij vinden het erg conservatief maar ook wij kunnen niet overzien wat nu, nog midden in de crisis, nodig is. We willen uitvoerig op de hoogte gehouden door het college en rekenen er op dat wij de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de behoefte onder de verenigingen met de Raad wordt gedeeld. Wij zijn bereid om te doen wat nodig is.

Mijn tweede punt gaat over het sociaal domein. Tja voorzitter, na zo’n mayden speech van afgelopen week kunt u zich voorstellen dat ik over dit thema wat ben opgedroogd en toe was aan nieuwe inspiratie. Ik heb daarom ter voorbereiding op deze vergadering uw beraadslagingen van afgelopen jaren is teruggeluisterd. Zorgen hoor ik dan terug voorzitter en vaak zorgen over geld. Maar gelukkig is desondanks geld nooit het leidende principe geworden in het sociaal domein. We zijn een gemeente met een sociaal hart. Wanneer de noodzaak voor voorziening wordt vastgesteld door de mensen van ons ondersteuningsteam dan zetten we in wat nodig is. Niemand in de kou! Dat is onze wettelijke en morele plicht. En het tweede principe dat geldt in het sociaal domein is dat iedere factuur of subsidie van een aanbieder die diensten heeft verleend wordt betaald. Dat is fatsoen. En die twee basis principes maken dat de som der delen ons resultaat en onze begroting is. Want alle fracties hebben met het beleidsakkoord afgesproken dat we reëel begroten in het sociaal domein. Dat maakt een discussie over geld bij deze begroting dan ook zinloos en ik steun dan ook geen voorstellen die hier iets aan bij of af doen. Maar voorzitter, als geld en deze begroting een botte bijl is, hoe sturen we dan? Erkent de wethouder dat sturing vanuit de Raad helpend kan zijn en hoe en waar dan en hoe gaan we dat dan aanpakken? Is het niet is nodig dat er Raden zich uitspreken over wat nog meer leidende principes zijn in het sociaal domein bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkheid, toegankelijkheid en de reikwijdte van de jeugdwet en Wmo?

Als laatste voorzitter wil ik het nog kort hebben over de verhoging van de afvalstoffenheffing. Voorzitter onze fractie roept al jaren dat de afvalstoffenheffing duurder wordt. Maar voorzitter nog altijd geldt dat alles wat in de restafvalbak milieu en geld kost en de PMD bak het milieu en geld bespaart. Er landt meer in de PMD bak, gelukkig. Maar helaas landt er naar verhouding nog meer in de restafvalbak. Communicatie, communicatie en communicatie daar draait het om. Hopen op na-scheidingssystemen om onze eigen verantwoordelijkheid over te nemen heeft geen enkele zin. Voorzitter een ding wordt heel duidelijk in deze begroting en dat is dat alles in één bak nog nooit zo duur was.

 

Gepubliceerd op 17-11-2020 - Laatst gewijzigd op 17-01-2021