Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Steun voor D66 voorstel aanpassingen duurzame energie opwekking

Het college heeft een visie opgesteld waarin duidelijk wordt waar volgens het college duurzame energie opwekking mogelijk zou moeten zijn. We hebben met veel inwoners gesproken en veel van hen hebben zorgen geuit op de visie van het college. D66 heeft het voorstel verbetert. In deze publicatie leest u ons betoog waarin we onze voorstellen toelichten. We zijn blij om te lezen dat inwoners Ook vindt u een link naar het ingediende amendement en motie.

Betoog KlaasJan van Hees – Best 2 november 2020

De visie die voor ons ligt stamt al van begin 2019. We hadden het als D66 fijn gevonden als we er al veel eerder met elkaar over hadden gesproken. Dat hebben we ook al eerder kenbaar gemaakt, maar helaas is dat niet gebeurt. Ons inziens was dat de visie ten goede gekomen. De afgelopen weken hebben we als Raad bij elkaar gezeten, waarbij verschillende inwoners en andere belanghebbenden hebben kunnen inspreken en zijn er vele brieven gestuurd. We hebben met elkaar gediscussieerd en de meerderheid van de Raad is er van overtuigd dat het wijs is om in ieder geval een visie te hebben ook al is die wellicht niet perfect. Zes partijen hebben elkaar kunnen vinden in een amendement om de visie op een viertal onderdelen aan te passen.

  1. Een temporisering van het aantal hectares zonnevelden. Dat geeft ons de tijd om serieus werk te maken van zonnepanelen op daken en geeft de wetenschap de kans om met nog meer duurzame oplossingen te komen.
  2. De minimale afstand van zonnevelden tot woningen verhogen we naar 100 meter zodat de kenmerkende lintstructuur behouden blijft.
  3. In natuurgebieden van NatuurNetwerk Brabant staan we geen energie opwekking toe. Ook natuur zorgt voor een beter (lokaal) klimaat. Zeker in onze toch al zeer verstedelijkte omgeving is dat belangrijk. Het zorgt voor verkoeling in de steeds hetere steden.
  4. We willen als voorwaarde stellen dat sprake is van ten minste 50% lokaal eigenaarschap . Dit moet ervoor zorgen dat de lusten en lasten van energie opwekking meer evenredig worden verdeeld.

Misschien zijn er nog onderdelen waar deze of gene een aanpassing in zou willen zien, of zou de één verder of minder ver willen gaan, maar je kunt niet vaak in alles en altijd je zin krijgen.

Naast dit amendement dienen we een motie in over de participatie. De wethouder gaf eerder aan dat de participatie wordt meegenomen in het toetsingskader dat het college nog gaat vaststellen. In het voorliggende visiedocument wordt verwezen naar een dynamisch document dat voor de juiste kaders moet gaan zorgen. Nu is alleen het probleem dat we dat document nog niet kennen, het document is er nog niet. Vandaar dat de Raad het college oproept om snel met een goed participatie document te komen en de Raad tot die tijd bij eventuele initiatieven actief te informeren. We zijn er van overtuigd dat het College dit van ganser harte zal doen, want door een goede participatie zorg je voor voldoende draagvlak en bereik je ook sneller de gewenste resultaten.

Klik hier om naar de webpagina van de gemeente Best te gaan voor het amendement

Klik hier om naar de webpagina van de gemeente Best te gaan voor de motie

 

Gepubliceerd op 03-11-2020 - Laatst gewijzigd op 17-01-2021