Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Trek Brainportlijn door naar Best

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen ‘De Brainportlijn’ gaan ontwikkelen. Een nieuw innovatief vervoersysteem dat toplocaties in de regio Eindhoven met elkaar gaat verbinden. De raadsfractie van D66 in Best is verbaasd dat de Philips Healthcare campus niet bij de regionale toplocaties zit en zou graag willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten op het station in Best.

De Brainportlijn is een nieuw slim en emissieloos Openbaar Vervoer systeem waarin ‘pods’ van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en rond bestaande OV-knopen. Het is een verdere ontwikkeling van collectief (bedrijfs)vervoer. Groen, zelfrijdend vervoer op niveau dat in Nederland of daarbuiten nog onbekend is! De Brainportlijn zorgt niet alleen voor betere bereikbaarheid door belangrijke woon- en werklocaties te verbinden maar zorgt daarmee ook voor banen en woningen. Het plan voor de Brainportlijn is door een eerste selectieronde voor forse rijkssteun gekomen.

Het systeem maakt gebruik van zogenaamde ‘mobility hubs’ langs uitvalswegen. In de plannen is te zien dat Station Best wordt aangesloten via de A2. De afbeelding laat een gedeelte van het plan zien.

Alternatieve route

Een route vanuit de Brainport industrie campus naar Philips Healthcare Best (via de nieuwe weg tussen afslag Best op A58 en het vliegveld) en dan naar het station in Best is een meer logische route. Hemelsbreed liggen de brainport industry campus en Philips Healthcare maar een paar honderd meter uit elkaar(!)Een directe verbinding biedt namelijk verbeterd openbaar vervoer aan inwoners en bedrijven binnen en buiten Best. Alleen al voor de campus van Philips in Best met 3000 medewerkers, is dit reden genoeg om een directe verbinding te overwegen. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheden.

Met de regionale plannen wordt een beroep gedaan voor ruim 1 miljard op het Nationale Groeifonds. Op termijn wordt ook de tunnel onder de A58 aan de Erica aangepakt vanwege verbreding van de A58. Bij die plannen moet, wat D66 betreft, nu al rekening gehouden worden met de alternatieve ontsluiting. Hetzelfde geldt voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Best. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren samen komen. Om ons dorp ook in de toekomst op een slimme en duurzame manier te verbinden met de regio en de wereld zullen we als lokale politici deze kansen moeten pakken.

KlaasJan van Hees

Marius Ekamp

Raadsfractie D66 Best

 

Gepubliceerd op 26-01-2021 - Laatst gewijzigd op 26-01-2021