Steun ons en help Nederland vooruit

Best in Brainport

De Brainport-regio, waar Best deel van uitmaakt, is een van de belangrijkste centra voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid in Nederland, de motor van innovatie en werkgelegenheid. Best mag zich volgens D66 nog meer pro leren als Brainport-gemeente. De centrale ligging, de optimale bereikbaarheid, de diversiteit van bedrijven, gekoppeld aan de vele arbeidsplaatsen en de goede voorzieningen, geven Best een unieke positie.

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen?

 • Verbeterde busverbinding tussen station Best en Eindhoven Airport;
 • Extra arbeidsplaatsen door vestiging Hornbach;
 • Groen licht Van der Valk Hotel;
 • Regionale aanpak van overcapaciteit bedrijventerreinen;
 • Verbeterde ontsluiting bedrijventerrein Heide;
 • Plannen voor ontsluiting A58 (zgn. Challenge-variant);
 • Voorkomen van verrommeling buitengebied (i.c. uitbreiding Van Kemenade in de Vleut);
 • Efficiënter gebruik parkeergarage Molenstraat;
 • Aandacht voor fietsgebruik en E-bikes.

Dit wil D66 voor elkaar krijgen:

 • Behoud van de goede bereikbaarheid van Best met slimme oplossingen in het verkeer, goede verbindingen, voldoende laadpalen, weinig verkeerslawaai en veilige fietsroutes;
 • Overlast van vliegverkeer (Eindhoven Airport) en helicopters (defensie) beperken;
 • Stimulering van bedrijvigheid door goede gemeentelijke dienstverlening;
 • Kansen bieden aan innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid, cultuur, wonen, zorg, vervoer, en bedrijvigheid;
 • Maximale (ambtelijke) samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE);
 • Eén omgevingsvisie voor het SGE (betreft Wonen, Werken, Mobiliteit, Voorzieningen en Ruimte), gezamenlijk en eenduidig op te zetten;
 • Herontwikkeling van het BATA-complex mogelijk maken;
 • Detailhandel bij voorkeur geconcentreerd in centrum, Wilhelminaplein en Heivelden;
 • Maximumsnelheid op snelwegen rond Best verlagen naar 100 km/u;
 • Een gezonde leefomgeving (denk aan lucht, geluid, veiligheid).

En ook…

Een gezamenlijk plan met bedrijven en Ondernemers Collectief Best voor vernieuwing van de bedrijventerreinen in Best: meer groen, betere ontsluiting (met name voor fietsers en openbaar vervoer), fraaiere uitstraling en consequente handhaving. De mogelijkheden van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties daarbij benutten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018