Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame ambities

Wat gaat D66 de komende vier jaar voor elkaar krijgen?

 • Met duidelijke mijlpalen en collegebrede afspraken maken we inzichtelijk voor zowel inwoners als ondernemers welke stappen er gezet gaan worden om te komen tot een energieneutraal en (rest)afvalloos Best;
 • Samen met partners binnen Best en de regio gaan we inwoners en ondernemers ondersteunen om te komen tot een energieneutraal Best.

Wat wil D66 nog meer bereiken?

Bewustwording rondom afval vergroten. Afval is grondstof! Afvalscheiding loont: voor het milieu en voor de portemonnee. We gaan uit van bronscheiding en nascheiding. We willen, ook samen met ondernemers, een stevige stap vooruit zetten in afvalscheiding en naar een circulaire economie, zodat ook bij bedrijven hergebruik van grondstoffen uitgangspunt wordt.

Duurzaamheid wordt van en voor iedereen. Er is maar één planeet, dus zorgen we samen voor een gezonde omgeving, nu en in de toekomst.

En daarnaast wil D66:

 • OZB (Onroerendezaakbelasting) afhankelijk maken van Energielabel;
 • Grondprijskorting bij energieneutraal en gasloos bouwen;
 • Korting op leges/betaling omgevingsvergunning bij realisatie energieneutrale en gasloze woning (bouw/verbouw);
 • Stimuleren van verduurzamen bestaande huizen door subsidie, lening of een bijdrage aan energieadvies;
 • Stimuleren van gebruik deelauto’s;
 • Best tot meest fietsvriendelijke gemeente van de regio maken;
 • Aanleg van een Solarroad (fietspad met zonnepanelen);
 • Duurzaamheidsmaatregelen op en rond verbreding A58 laten realiseren;
 • Samen met Best Duurzaam een laagdrempelige energie-/duurzaamheidswinkel openen voor advies.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018