Steun ons en help Nederland vooruit

Een duurzame gemeente

D66 Best heeft op duurzaamheidsgebied nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid genomen. Steeds meer mensen zien in dat het slim is om energie te besparen en de energierekening te benutten voor duurzame investeringen als isolatie, zonnepanelen, lucht- of aardwarmtepomp of LED-verlichting. Een gasaansluiting is zo niet meer nodig en de energiemeter staat dan op 0. En voor wie dit niet zelf kan voor nancieren, zijn er mogelijkheden via de bank, leningen of via subsidies.

Wat heeft D66 samen met anderen bereikt?

 • Samen met Best Duurzaam uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld en ter hand genomen: duurzaamheid is immers van en voor ons allemaal!
 • Toename enthousiasme voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen bij woningbouwcorporaties, ondernemers, verenigingen, scholen en inwoners;
 • Duurzaamheid stevig verankerd in het gemeentelijk beleid; staat nu in Best en in de regio op de kaart;
 • Bij ieder ruimtelijk initiatief is energieneutraal en afvalloos inmiddels een voorwaarde;
 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: milieustraat, zwembad, gymzaal, gemeentehuis, sporthal en de werf;
 • Zonneweide in ontwikkeling op Eindhovenseweg Zuid;
 • Samenwerking met Best Duurzaam verstevigd;
 • Maximaal ingezet op energiebesparing in gemeentelijke gebouwen: isolatie, LED- verlichting, slim stoken en ventileren;
 • Duurzaamheid verankerd in gemeentelijk beleid;
 • Duurzame samenwerking met woningcorporaties, ondernemers en regio;

Wat heeft D66 nog meer voor elkaar gekregen?

 • Initiatieven gestart die bijdragen aan het optimaal hergebruiken van producten en grondstoffen;
 • Een grote stap vooruit in afvalscheiding, waardoor toename hergebruik grondstoffen, afname restafval en een lagere afvalstoffenheffing;
 • Energiezuinig vervoer gestimuleerd, o.a. via Slowlane, Snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch, laadpunten voor elektrisch vervoer, gemeentelijk wagenpark grotendeels elektrisch of op biodiesel, E-bikes en fietsen bij de gemeente, wagens voor afvalinzameling op waterstof en andere duurzame brandstoffen, actie ‘Winkelen op de Fiets’;
 • Duurzaamheidseducatie op school samen met Best Duurzaam;
 • Voorfinanciering energiescans in Speelheide, waardoor bewoners in duurzaamheid hebben geïnvesteerd en een van de bestaande woningen nu energieneutraal is;
 • Vergroten zichtbaarheid van duurzaamheid, o.a. via energy battle, warmetruiendag, filmvertoning ‘Before the Flood’ en Bestenaren met duurzame initiatieven in de bloemetjes gezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018