Steun ons en help Nederland vooruit

Een samenwerkende gemeente

De gemeente is er voor de inwoners, bedrijven en organisaties.D66 maakt zich sterk voor een dienstbare gemeente, die zich opstelt als partner. Oók van de buurgemeenten in de regio. Best is immers gelegen aan de noordrand van wat tegenwoordig de derde Mainport van Nederland heet. Inwoners en bedrijven speelden en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit gebied. Ook gemeenten dragen bij aan de industriële, maatschappelijke en sociale versterking van de infrastructuur in deze dynamische Brainport-regio.

Best samen

Best maakt deel uit van de Campusgemeenten, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de MetropoolRegio Eindhoven (MRE).
Door samenwerken in de regio kunnen we voor Best en voor elkaar meer bereiken dan elke gemeente voor zich. Dat geldt voor heel veel zaken: voor industrieterreinen, luchtkwaliteit, aantrekken nieuwe bedrijven, aanleg snel etspaden, woningbouw, of bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het vliegverkeer. Aan al deze zaken zal in de komende periode verder gewerkt moeten worden. In goede balans tussen de lokale situatie en de regionale omgeving, om zo onze gemeente nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en ondernemers.

Wat heeft D66 bereikt?

  • Samen met raad en inwoners hebben we de bestuurlijke toekomstvisie ‘Bestuurlijke toekomst gemeente Best: grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden’ voor Best opgesteld;
  • Samen met andere D66-fracties van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben we met een, door álle gemeenten gedragen motie, richting gegeven aan de doorontwikkeling van het SGE.

Hoe kijkt D66 naar de toekomst?

Best heeft haar nanciën goed op orde en er is geen onmiddellijke noodzaak tot samengaan. Toch vindt D66 een versterkte vorm van regionale samenwerking nu het verstandigste. D66 zet dus in op het versterken van het SGE, waarbij het overdragen van taken die een sterk regionaal karakter hebben voor ons bespreekbaar is. Lokaal moet wel nog steeds invulling gegeven kunnen worden aan lokale thema’s, zoals zorg, welzijn en voorzieningen in de buurt.

D66 houdt een samenvoeging met andere gemeenten ook open; het opgeven van zelfstandigheid is voor ons bespreekbaar. Gemeentegrenzen zijn immers niet alles bepalend. Het gaat ons om de Bestse GEMEENSCHAP, niet om de GEMEENTE Best. In geval van een fusie heeft D66 op dit moment geen voorkeur voor een bepaalde gemeente. Een nadere verkenning naar bijv. Oirschot zien we overigens eerder gebeuren dan op korte termijn onderdeel gaan uitmaken van Eindhoven. Wel altijd met het gezicht naar Eindhoven, niet met de rug ernaartoe.

Wat gaat D66 samen met anderen voor elkaar krijgen?

  • Samen met inwoners, raad en andere SGE-gemeenten uitwerking geven aan het raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst van Best, waarbij voor bovenlokale opgaven mandaten overgedragen worden aan een versterkt SGE met democratische besluitvorming;
  • Verdere invulling geven aan de bestuursstructuur van het SGE, om hierbinnen zowel de democratische legitimiteit als de bestuurlijke effectiviteit en daadkracht te optimaliseren.

En ook ….

  • Over de gemeentegrenzen heen kijken en voortvarend bezig zijn met het belang van de inwoners van de regio en die van Best in het bijzonder;
  • De inwoners van Best een toekomstperspectief bieden met behoud en/of versterking van de basisvoorzieningen en van de grote maatschappelijke betrokkenheid. In een prettige, duurzame woonomgeving, waarin niet alleen de inwoners van vandaag, maar ook die van morgen graag willen vertoeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018