Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg voor elkaar

D66 vindt dat iedereen zich veilig en thuis moet voelen in Best. Met kansen voor iedereen om zich te kunnen ontplooien. Wanneer nodig, moet er een vangnet zijn. Een vangnet van familie, omgeving, scholen, gemeente, huisartsen en maatschappelijk veld samen.

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen?

  • Er komen géén budgetplafonds in de jeugdzorg: D66 staat voor échte oplossingen voor cliënten en inwoners;
  • Geen wachtlijsten bij het OndersteuningsTeam Bestwijzer (OTB);
  • Betere monitoring van het sociaal domein, zodat we de vinger aan de pols houden op inzet en kwaliteit op het gebied van werk, inkomen en zorg;
  • Er is geïnvesteerd in job-hunters voor het helpen vinden van werk voor werkzoekenden;
  • Samen met regiogemeenten ervoor gezorgd dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een betere aansluiting naar werk vinden;
  • Betere gemeentelijke dienstverlening, met als uitgangspunt ‘Graag en op maat’;
  • Samen met SeniorenRaadBest buurtinitiatief Samen Sterk in Speelheide omarmd.

D66 is er trots op hoe we zo de kracht van inwoners hebben kunnen versterken!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018